Rakenneratkaisut

Lupakuvien suunnittelussa on vakioitu ulkonäköön, mitoitukseen ja rakentamiseen liittyvät ratkaisut. Suunnittelu toteutetaan lähtökohtaisesti vakioratkaisuilla, mutta tarvittaessa rakennus voidaan suunnitella vakioinneista poiketen. Vakioratkaisuista poikkeavan rakennuksen suunnittelusta annamme tarjouksen tapauskohtaisesti.

Päämitat

Rakennuksen mitat ulkoseinien ulkopintojen mukaisesti on vakioitu. Ulkoverhouksen suuntaus ja paksuus vaikuttavat päämittoihin ja tästä syystä tarkat mitat määrittyvät vasta suunnittelun yhteydessä.

Rakennuksen päätyseinän leveys vaihtoehdot: ~3700 mm, ~4300 mm, ~4900 mm, ~5500 mm, ~6100 mm, ~6700 mm, ~7300 mm, ~7900 mm.

Rakennuksen sivuseinän leveys vaihtoehdot: ~5400 mm, ~6100 mm, ~6700 mm, ~7300 mm, ~7900 mm, ~8500 mm, ~9100 mm, ~9700 mm, ~10300 mm.

Kattomuodot

Katot suunnitellaan harjakattoisina, pulpettikattoisina, tai murretulla harjakatolla. Kattokaltevuudet määritetään rakennuspaikan mukaisesti. Usein harjakattoisissa rakennuksissa on kattokaltevuutena 1:3, 1:2,5, tai 1:2. Pulpettikatoissa ja murretuissa harjakatoissa usein käytettävät kattokaltevuudet ovat 1:4 & 1:7.
Räystäät ulottuvat päätyräystäillä ~450 mm ulkoverhouksen ulkopuolelle ja sivuseinillä ~650 mm. Räystäät suunnitellaan kattokannattajien yläpuoleisella laudoituksella, ns avoräystäinä, tai umpiräystäällä jossa laudoitus on kattokannattajien alapuolella.

Sisäkatto

Rakennuksen sisäkatto suunnitellaan suoralla rakenteella. 

Sisäkorkeus

Vakio sisäkorkeudet ovat 2465 mm ja 3175 mm. Tarvittaessa rakennus voidaan suunnitella vakio sisäkorkeuksista poikkeavalla korkeudella. 3175 mm on max. sisäkorkeus kun sokkeli on 200 mm lattiapinnan yläpuolella. Sokkelia korottamalla sisäkorkeutta voidaan kasvattaa max. 200 mm, jolloin sisäkorkeudeksi saadaan 3375 mm. 

Ulkoverhous

Ulkoverhous suunnitellaan puuverhoiltuna, tai rappauslevyllä. Ulkoverhous on usein paneelia, mutta se voi olla myös lomalaudoitus, tai rimalomalaudoitus. Paneloinnin suuntaus vaakaan, pystyyn, tai vaakapaneloinnin ja pystypaneloinnin yhdistelmä.

Lattian taso

Lattian taso on 200 mm sokkelin yläpinnan alapuolella. Tämä mahdollistaa riittävän loivan ajoluiskan toteutuksen siten, että sokkelia jää riittävästi näkyviin.

Katon ja yläpohjan rakenteet

Kattorakenteet suunnitellaan teollisesti valmistettavilla kattoristikoilla. Kattoristikoiden alapuoleiset rakenteet suunnitellaan alapuoleisen tilan mukaisesti. 

Autotalli ja varasto
 • Vesikate
 • Ruoteet 32x100
 • Korokerima 20x48
 • Aluskate
 • Kattoristikko
 • Eriste 200 mm / 300 mm eristettävissä tiloissa
 • Höyrynsulkumuovi eristettävissä tiloissa
 • Koolaus 22x100
 • Kipsilevy, osb levy, tai havuvaneri
Autokatos
 • Vesikate
 • Ruoteet 32x100
 • Korokerima 20x48
 • Aluskate
 • Kattoristikko
 • Koolaus 22x100
 • Harvalaudoitus / panelointi

Huopakatteella aluskate, korokerima ja ruoteet korvataan raakaponttilaudalla.

Ulkoseinien rakenteet

Ulkoseinien runko suunnitellaan puurakenteisena.  Runkotolppajako on 600 mm ja rungon paksuus on 148 mm.

Autotalli ja varasto
 • Ulkoverhous (paneeli)
 • Ulkoverhouksen kiinnityspuu 22 mm
 • Korokerima 22 mm pystypaneloinneissa
 • Tuulensuojakipsilevy 9 mm
 • Runko 148 mm + eriste eristettäviin tiloihin
 • Höyrynsulkumuovi eristettäviin tiloihin
 • Kipsilevy 13 mm eristettäviin tiloihin
​Autokatos
 • Ulkoverhous (paneeli)
 • Ulkoverhouksen kiinnityspuu 22 mm
 • Korokerima 22 mm pystypaneloinneissa
 • Tuulensuojakipsilevy 9 mm
 • Runko 148 mm 
 • Ulkoverhouksen kiinnityspuu 22 mm pystypaneloinneissa
 • Ulkoverhous (paneeli)

Alapohjat ja sokkelit

Autotalleissa ja varastoissa alapohjat piirretään 100 mm maanvaraisella teräsbetonilaatalla. Autokatoksen alapohja piirretään teräsbetonilaatalla, kivetyksellä, asfaltilla, kivituhkalla, tai sepelillä rakennuspaikan mukaisesti.
Sokkelit piirretään maanvaraisella anturalla ja harkkosokkelilla.

Alapohjan ja perustusten rakenteet määritetään perustussuunnittelijan toimesta rakennushankekohtaisesti perustussuunnittelussa.
Perustussuunnittelu ei sisälly lupakuvapalveluun.

Autokatosten pilarit ja palkit

Autokatosten pilarit suunnitellaan 115x115 liimapuupilareilla. Palkit suunnitellaan liimapuupalkkeina kattoristikon alapuolelle rakennuspaikan lumikuormat huomioiden. Näin saadaan rakennuksen ulkonäkö ja korot vastaamaan todellista rakennesuunnittelun jälkeistä tilannetta. Autokatoksen palkit voidaan tarvittaessa upottaa osittain, tai kokonaan kattorakenteen sisään. Tämä mahdollistaa rakennuksen sivusta ajettavissa katoksissa vakioratkaisua korkeamman tilan katokseen ajolle.
 

Autokatosten pilareiden välin rimoitus

Autokatoksen pilareiden väleihin, tai ulkopuolelle voidaan suunnitella vaakarimoitus. Rimoituksen korkeusvaihtoehdot 1200 mm / 1500 mm / 1800 mm pilarin alareunasta.  
 

Palo-osastoinnit

Palo-osastoinnit päätyseinillä, sivuseinillä ja rakennuksen tilojen välisissä seinissä voidaan suunnitella EI 30 rakentein molemmin puolista paloa vastaan. Tarvittaessa palo-osastointia voidaan parantaa EI 60 sisäpuoleista paloa vastaan. EI 60 molemmin puoleista paloa vastaan, tai palomuuria ei ole mahdollista suunnitella vakioratkaisuin.