Kohdekohtaiset tiedot

Lupakuvat täydennetään lupakuvien tilaajalta saaduilla kohdekohtaisilla tiedoilla. Näitä tietoja ei tarvita vielä lupakuvien tilaamisen yhteydessä, mutta tarvittaviin tietoihin on hyvä tutustua ja niistä keskustella tarvittaessa rakennushankkeen pääsuunnitelijan kanssa. 

Kohdekohtaisten tietojen esittämisen laajuus ja tarve määräytyy rakennuspaikan mukaisesti. Nämä tiedot käydään lävitse yhdessä suunnittelijan kanssa ennen lupakuvien piirtoa.

Kohdekohtaisia tietoja ovat

 • Nimiötiedot, joissa esitetään rakennuspaikan osoite, K.osa / kylä, kortteli / tila, tontti / Rn:o. Vaihtoehtoisesti em. tiedot voidaan korvata kiinteistötunnuksella. (Lisätään aina lupakuviin)
 • Julkisivujen ilmansuunnat (tieto sisäänajon ilmansuunnasta riittää)
 • Vesikatteen materiaali ja profiili peltikatteella. (Lisätään aina lupakuviin)
 • Ulkoverhouspaneelin suuntaus: vaakapaneeli / pystypaneeli / vakapaneelin ja pystypaneelin yhdistelmä. (Lisätään aina lupakuviin)
 • Ulkoverhouspaneelin leveys ja paksuus, mikäli tiedossa. (Lisätään tarvittaessa lupakuviin)
 • Nurkkalaudat: 120 mm, 48 mm, ei nurkkalautoja. (Lisätään tarvittaessa lupakuviin)
 • Räystäät: avoräystäs, jolloin katon kannattajat ovat näkyvissä / umpiräystäs, jolloin katon kannattajien alapuolella on harvalaudoitus. (Lisätään aina lupakuviin)
 • Eristystaso: eristetyt-/ kylmät rakenteet. (Lisätään aina lupakuviin)
 • Lattian korko: käytetäänkö lattian korkona + 0,00 korkoa, vai  rakennuspaikan korkeusjärjestelmään sidottua korkoa. (Toinen vaihtoehdoista lisätään aina lupakuviin)
 • Palo-osastointitarpeet rakennuksen tilojen välillä, saman tontin rakennusten suhteen ja tontin rajojen suhteen. (Lisätään tarvittaessa lupakuviin)
 • Maanpintojen viivojen piirto: piirretään pelkästään tulevan maanpinnan viivat vakioratkaisuin / piirretään vakiosta poiketen tulevat maanpintojen viivat, sekä olemassa olevien maanpintojen viivat. (Lisätään tarvittaessa lupakuviin)
 • Julkisivujen väritykset (Lisätään aina lupakuviin)
  • Vesikatteen väri​
  • Sadevesikourun väri
  • Syöksytorvien väri
  • Ulkoverhouspaneelin väri
  • Nurkkalautojen väri
  • Ikkunoiden ja ovien pielilautojen väri
  • Ikkunoiden väri
  • Käyntioven väri
  • Autotallin oven väri
  • Autokatoksen pilareiden väri
  • Autokatoksen rimoituksen väri
  • Sokkelin väri